Kadra

Dinuś – Oddział Tulce

Ciocia Sylwia

Ciocia Sylwia

Dyrektor, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej spec. pedagogika Marii Montessori

Ciocia Marzena

Ciocia Marzena

Starsza Opiekunka, Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun- oddział Tulce

Ciocia Ania

Ciocia Ania

Dzienny Opiekun - oddział Tulce

Ciocia Monika

Ciocia Monika

Opiekunka Dziecięca - Dzienny Opiekun- oddział Tulce

Ciocia Sylwia

Ciocia Sylwia

Dyrektor, Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej spec. pedagogika Marii Montessori

Ciocia Marzena

Ciocia Marzena

Starsza Opiekunka, Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun- oddział Tulce

Ciocia Ania

Ciocia Ania

Dzienny Opiekun - oddział Tulce

Ciocia Monika

Ciocia Monika

Opiekunka Dziecięca - Dzienny Opiekun- oddział Tulce

Ciocia Karolina

Ciocia Karolina

Dzienny Opiekun - oddział Tulce

Ciocia Paulina

Ciocia Paulina

Dzienny Opiekun- oddział Tulce

Ciocia Marta

Ciocia Marta

Dzienny Opiekun - oddział Tulce

Ciocia Karolina

Ciocia Karolina

Dzienny Opiekun - oddział Tulce

Ciocia Paulina

Ciocia Paulina

Dzienny Opiekun- oddział Tulce

Ciocia Marta

Ciocia Marta

Dzienny Opiekun - oddział Tulce

Dinuś II – Oddział Trzek

Ciocia Estera

Ciocia Estera

Starsza Opiekunka, Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun - oddział Trzek

Ciocia Martyna

Ciocia Martyna

Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun- oddział Trzek

Ciocia Andżelika

Ciocia Andżelika

Dzienny Opiekun- oddział Trzek

Ciocia Joasia

Ciocia Joasia

Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun- oddział Trzek

Ciocia Estera

Ciocia Estera

Starsza Opiekunka, Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun - oddział Trzek

Ciocia Martyna

Ciocia Martyna

Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun- oddział Trzek

Ciocia Andżelika

Ciocia Andżelika

Dzienny Opiekun- oddział Trzek

Ciocia Joasia

Ciocia Joasia

Opiekunka Dziecięca, Dzienny Opiekun- oddział Trzek

Ciocia Hania

Ciocia Hania

Dzienny Opiekun - oddział Trzek

Ciocia Małgosia

Ciocia Małgosia

Dzienny Opiekun - oddział Trzek

Ciocia Magda

Ciocia Magda

Dzienny Opiekun, Pomoc/Asystent Opiekunki Dziecięcej

Ciocia Karolina

Ciocia Karolina

Nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej- osoba uzupełniająca obie lokalizacje