Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz pakiet, dostosowany do Waszych potrzeb

 1. Usługi świadczone przez Punkt Dziennego Opiekuna oraz Żłobek „Dinuś”, w zakresie proponowanej oferty, są realizowane odpłatnie w wybranym zakresie godzinowym przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 2. Opłata za czas realizacji świadczeń udzielanych przez Punkt „Dinuś” wynosi:
WP Data Tables

 

 1. Opłata, o której mowa w punkcie 2. ulega obniżeniu o 20% za drugie dziecko z rodziny, które korzysta z usług Punktu Dziennego Opiekuna „Dinuś”.
 2. Od 1 kwietnia 2022 r. mogą Państwo złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna- wartość dofinansowania to 400 zł miesięcznie.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ DZIENNEGO OPIEKUNA:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

W ramach oferty zapewniamy konsultacje z rodzicami, dotyczące rozwoju dziecka uzupełnione informacją/diagnozą specjalisty – we współpracy z fizjoterapeutą dziecięcym, neurologopedą oraz terapeutą z zakresu integracji sensorycznej.

Nasz punkt opieki dziennej proponuje Państwa dzieciom szereg aktywności w ramach realizowanych działań, wykraczających poza znane dotąd standardy. Nasze miejsce charakteryzuje bowiem wysoki poziom prowadzonych zajęć edukacyjnych, mających na celu rozwój motoryki małej i dużej, rozwój mowy, procesów poznawczych, dostosowanych do wieku i możliwości dziecka, prowadzących do jego usamodzielnienia.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez pracę z wykorzystaniem metod, bądź jej elementów:

 • Metody Marii Montessorii,
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Logorytmiki,
 • Bajkoterapii,
 • Metody Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss,
 • Choreoterapii.

Codzienna edukacja wzbogacona zostanie zajęciami oraz wydarzeniami, takimi jak:

 • Sensoplastyka,
 • Rytmika,
 • Zajęcia wyciszająco-relaksacyjne,
 • Język Angielski,
 • Taekwondo/ „Happy Sport”
 • Koncerty Muzyczne,
 • Teatr,
 • Spotkania z ciekawymi gośćmi, w ramach współpracy z lokalnymi podmiotami i instytucjami, w tym zaufania publicznego,
 • Zoo-Spotkania.

 

KADRA

„Dinuś” to w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi najmłodszymi. Są to osoby młode, praktykujące bezpieczne oraz aktywne i nowoczesne metody pracy z dziećmi.

Rekrutacja opiekunów przeprowadzona została z największą starannością, uwzględniając czynniki takie jak niekaralność, nienaganna kultura osobista, wysokie umiejętności interpersonalne, pozytywna opinia lekarza oraz psychologa.

WYPOSAŻENIE PUNKTU

Obiekt jest w pełni monitorowany. Sale są dostosowane w pełni do potrzeb dzieci, uwzględniając nie tylko niezbędne środki edukacyjne ale również te, zapewniające swobodną zabawę. Wśród nich atestowane zabawki wspomagające rozwój motoryczny i sensoryczny: labirynty, drzewka oraz inne zabawki manipulacyjne, wszelkiego rodzaju klocki konstrukcyjne, ale również najbardziej lubiane i popularne wśród dzieci samochodziki, wózki, lalki.

W salach stworzone zostały kąciki relaksacyjne wyposażony w książki,  książeczki sensoryczne oraz miejsce do odpoczynku. Dzieci mają zapewnione wygodne leżaczki do spania, bezpieczne miejsce do przewijania, toalety, karmienia i swobodnej zabawy, również na świeżym powietrzu.